skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Zemljevid  

Gledališka bera v času od leta 1933 do 1941

Arhiv v Mariboru hrani veliko dragocenega gradiva tudi za območje naše doline. Naš muzej razpolaga s prepisi podatkov za uprizoritve gledaliških del po prijavah, ki so jih bila društva - prireditelji dolžna pošiljati Okrajnemu glavarstvu Dravograd. Ti podatki so, lahko rečemo, vsaj 99-odstotno zanesljivi. En odstotek verjetnosti uprizoritve odpade na morebitno težavo pri uprizoritvi gledališkega dela (bolezen igralcev, smrt ipd.). Če pa igra po spletu okoliščin le ni bila uprizorjena, pa ti podatki pričajo, da so igralci igro resnično naštudirali, drugače je ne bi bili prijavili. V vsakem primeru veljajo ti prepisi iz mariborskega Arhiva za enega najbolj zanesljivih virov, saj so opravljeni na podlagi originalnih dokumentov. Povedati pa je treba, da tudi Arhiv v Mariboru nima kompletnih podatkov za Mežiško dolino, saj sta 2. svetovna vojna in čas takoj po njej bila usodna za marsikatero dragoceno pisno, fotografsko ali drugačno pričevanje. Tako pa je bil izgubljen ali uničen marsikak pomemben pisni ali drugačen materialni vir za ugotavljanje zgodovine gledališke kot tudi kakršnekoli druge dejavnosti v preteklem obdobju.

Preberi več

Zanimivi podatki, ki jih bomo predstavili v tem poglavju, nas tudi za to obdobje prepričajo o tem, da se z gledališkimi uprizoritvami niso ukvarjala le najbolj pogosto imenovana politična društva (katoliško prosvetna društva, Sokoli, delavsko prosvetna društva Svobode; po prepovedi Svobod 1935. leta pa Vzajemnosti). Krepek je bil gledališki delež osnovnih šol, podpornih društev za šolsko mladino, podpornih društev za invalidno mladino, gospodinjskih nadaljevalnih šol, podmladka Rdečega križa, gasilskih društev in čet, po kakšno predstavo pa so uprizorili tudi olepševalno in tujsko-prometno društvo, JSZ (Jugoslovanska strokovna zveza) , kolesarski klub Peca iz Mežice, dekliški Marijin vrtec in Narodna odbrana Guštanj.

Za leto 1933 je v mariborskem Arhivu toliko podatkov o gledališki dejavnosti v naši dolini, da je škoda prostora za dolgovezno opisovanje v stavkih, zato si oglejmo kar seznam uprizoritev.

Leto 1933

 1. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Cvrček za pečjo (6. 1. 1933, dvorana na Fari)
 2. Slovensko katoliško prosvetno društvo Črna: Logarjeva sinova ali Mir ljudem na zemlji (6. 1. 1933; 15. 1. 1933, župnijski  skedenj  v  Črni)
 3. Svoboda  Mežica: Babilon (15. 1. 1933, nad konzumom v Mežici)
 4. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: E. Gangl: Sin (15. 1. 1933, društvena dvorana na Fari)
 5. Katoliško prosvetno društvo Guštanj: Trije kralji (22. 1. 1933, pri Lečniku v trgu)
 6. Šola Št. Danijel: Biseri in cekini (2. 2. 1933, Rifl v Št. Danijelu)
 7. Svoboda Črna: Ivo Cesnik: Pogodba (2. 2. 1933, gostilna Knez v Črni)
 8. Sokol Prevalje: Fran Govekar: Deseti brat (2. 2. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 9. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Jurček in Bob iz Kranja    (5. 2. 1933, dvorana na Fari)
 10. Slovensko prosvetno društvo Črna: burka Babilon (18. 2. 1933, 19. 2. 1933 župnijski skedenj v Črni)
 11. Svoboda Mežica: Avtomobilist (19. 2. 1933, nad konzumom v Mežici)
 12. Svoboda Guštanj: Spoštuj starost in Popolne žene (1. dejanje) (19. 2. 1933, Sokolski dom, Guštanj)
 13. Prosvetno društvo Št. Danijel: Krčmar pri zvitem rogu in Kmet in fotograf (26. 2. 1933, Rifl v Št. Danijelu)
 14. Svoboda Guštanj: Rdece rože (5. 3. 1933, Sokolski dom, Guštanj)
 15. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Slehernik              (5. 3. 1933, v svoji dvorani na Fari)
 16. Sokol Prevalje: Desetnik sirotica (12. 3. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 17. JSZ Prevalje: Slehernik (25. 3. 1933, 2. 4. 1933, gostilna Krištan na Fari)
 18. Sokol Guštanj: Prisega ob polnoči (2. 4. 1933, Sokolski dom, Guštanj)
 19. Sokol Žerjav: Ribičič: Vraže (9. 4. 1933, sokolski dom Žerjav)
 20. Sokol Prevalje: P. Sjeverni: Spavaj, moja deklica  (23. 4. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 21. Podporno društvo za šolsko mladino Podpeca: Willbardt: Bela vrtnica (poslovenil Koblar) (23. 4. 1933, rudniška dvorana,  Podpeca)
 22. Gasilsko društvo Kotlje: Užitkar (23. 4. 1933 in 14. 5. 1933, šola v Kotljah)
 23. Svoboda Mežica: Rdece rože (6. 5. 1933 in 7. 5. 1933, konzumno društvo Mežica
 24. Olepševalno in tujsko-prometno društvo Guštanj: Gospod senator (7. 5. 1933, Sokolski dom, Guštanj)
 25. Svoboda Guštanj: Spoštuj starost (14. 5. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 26. Sokolsko društvo Žerjav: C. Golar: Dve nevesti (20. 5. 1933 in 21. 5. 1933, rudniška dvorana, Žerjav)
 27. Podmladek Rdečega križa Prevalje: Princeska in pastirček (21. 5. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 28. Gospodinjska nadaljevalna šola Mežica: Boj za doto (21. 5. 1933, konzumno  društvo, Mežica)
 29. Svoboda Leše: Rdece rože (21. 5. 1933, rudniška restavracija, Leše)
 30. Svoboda  Črna: Rdece rože (29. 6. 1933, gostilna Knez, Črna)
 31. Katoliško prosvetno društvo Guštanj: Deseti brat (24. 9. 1933, Lečnikov vrt, Guštanj)
 32. Gasilsko društvo Črna: Nestorij; poslovenil P. Golia: Utopljenka (30. 9. 1933 in 1. 10. 1933, župnijski  skedenj Črna)                   
 33. Svoboda Mežica: Prisega ob polnoči (8. 10. 1933, Mežica)
 34. JSZ Prevalje: Za čast in kri (8. 10. 1933, na Fari, Prevalje)
 35. Svoboda Guštanj: Rdece rože (16. 10. 1933, gostilna Rozman, Prevalje)
 36. Sokol Žerjav: Rudolf Dobovišek: Radikalna kura (11. in 12. 11. 1933, Žerja                         
 37. JSZ Prevalje: Gamberska  kronika (12. 11. 1933, na Fari, Prevalje)
 38. Sokol Prevalje: Walfried: Maksel, kmečka drama (12. 11 .1933, Prevalje)
 39. Katoliško prosvetno društvo Guštanj: Anton Medved: Stari grehi (26. 11. 1933, Lečnikova dvorana, Guštanj)
 40. Sokol Prevalje: Kralj Matjaž (1. 12. 1933,Prevalje)
 41. Sokol Guštanj: Pred poroko, veseloigra (8. 12. 1933, Guštanj, Sokolski dom)
 42. Sokol Žerjav: Ribičič: Lola (17. 12. 1933, telovadnica, Žerjav)
 43. Katoliško prosvetno društvo Guštanj: Jože Vambergar: Vrnitev (26. 12. 1933, Lečnik, Guštanj)
 44. Narodna odbrana Guštanj: Milan Ferjan: Vaš greh (26. 12. 1933, Guštanj)
 45. Podporno društvo za šolsko mladino Podpeca: V Ljubljano jo dajmo (31. 12. 1933, društvena dvorana, Podpeca)
 46. JSZ Prevalje: Po desetih letih, drama (1. 1. 1934, na Fari, Prevalje)

Z zadnjo igro v tabeli smo že stopili v  leto 1934, saj je bila na novo leto uprizorjena prva igra Po desetih letih na Fari na Prevaljah. Za to leto je značilna poživljena dejavnost Svobod. Na občnem zboru Svobode v Črni so omenili, da so v letu 1934 uprizorili tri igre. Poznamo le naslov igre Poslednji mož (veseloigra), ki so jo uprizorili  3. in 4. 2. 1934. Omenjali so še dve mladinski predstavi z igricami. 16. in 17. marca 1935 so uprizorili burko Pred poroko in imeli  v  načrtu še tri igre, o katerih pa iz poročila ne izvemo ničesar.

Igralci Svobode iz Mežice so v letu 1934 priredili štiri predstave. Iz poročila občnega zbora društva izvemo za naslove treh. V Mežici so 3. 12. 1934 igralci z Leš v gos teh predstavili igro Tihotapec, 16. decembra 1934 so Mežičani predstavili svojemu občinstvu  igro Frana Lipaha Glavni dobitek; igro Čez eno leto pa so uprizorili šele 3. 2. 1935.

Igralci združene leške in prevaljske Svobode so se v letu 1934 štirikrat predstavili gledalcem. Igrali so Finžgarjevo Razvalino življenja, Jožeta  Moškriča Rdeče rože, Zdravnika in njegovega strežnika in Tihotapca, s katerim so gostovali tudi v Mežici. Za leto 1935 ni nobenih podatkov.

Igralci Svobode Guštanj so uprizorili 4. 2. 1934 v Sokolskem domu burko Zdravnikov strežnik, v Mežici pa so gostovali z Rdečimi rožami, ki so jih ponavljali. Istega leta (1934) so se predstavili tudi z igro, ki jo je napisal član njihovega društva Alojz Petek, in je nosila naslov Rdeča kri. V letu 1935 so se predstavili z veseloigro Kakršen gospod, tak sluga, za njo pa še z igro Na ogledih. Drugih podatkov za guštanjsko Svobodo ni.

France Brenk je spisal slovensko ljudsko igro v petih delih, ki so jo kot Poslednje ustoličenje uprizorili 1. septembra 1935 na Poljani. V mogočni predstavi je sodelovalo dvesto igralcev iz cele Mežiške doline, igro pa si je ogledalo okrog pet tisoč gledalcev. Poleg domačinov so si jo ogledali tudi gostje od drugod, saj so na ta dan vozili v Mežiško dolino tudi posebni vlaki iz Maribora in Celja. Za tiste čase je bila ta predstava velika protivojna in protifašistična demonstracija. Ko so Nemci leta 1941 vdrli v Mežiško dolino, so na Poljani izruvali knežji kamen, ki je ostal od uprizoritve, in ga vrgli v Mežo. Kasneje so kamen prepeljali v muzej v Celovec, kjer so ga postavili ob napis: »Zgodovinski falsifikat slovenskih šovinistov iz Mežiške doline«!

Poslednje ustoličenje je bilo velik kulturni gledališki dogodek. Ker pa je bilo v lokalnem in slovenskem tisku o njem prelitega že veliko črnila, pa tudi režiser Brenk je v Koroškem fužinarju že objavil svoje spomine na ta dogodek, bodi o tem dogodku dovolj. Zaradi pomembnosti in zgodovinske teže pa smo ga vsekakor bili dolžni vključiti v ta pregled gledališke ustvarjalnosti v naši dolini.

Kolikor nam manjka podatkov za leti 1934 in 1935, toliko več jih poznamo za leto 1936, nekaj - čeprav bistveno manj - pa tudi za leto 1937. Za nazoren prikaz bomo spet uporabili tabeli, izdelani na osnovi podatkov s prijav Okrajnemu glavarstvu Dravograd.

1936

 1. Kolesarski klub Peca Prevalje: On in njegova sestra (11. 1. 1936, 19. 1. 1936, pri Rozmanu, Prevalje
 2. Katoliško prosvetno društvo: J. Vamberger: Vrnitev (19. 1. 1936, Krištan na Fari)
 3. Gasilska četa Črna: Karel Schweinharst : Cirkus  Smolensk! (22. 1. 1936, 23. 1. 1936, ?)
 4. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: J. Strukelj: Najdena hči (2. 2. 1936, Krištan na Fari)
 5. Društvo rokodelskih pomočnikov Guštanj: Pavel Bohnard: Ljubavi; Cvet zamorjen (9. 2. 1936; 1. 3. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 6. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: L'Avare-Moliere: Skopuh (23. 2. 1936, Krištan na Fari)
 7. Osnovna šola Guštanj: Gangl: Prvo, da so jajca (1. 3. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 8. Dekliški Marijin vrtec Prevalje: Kaznovana  radovednost (1. 3. 1936, Krištan na Fari)
 9. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Anton Leskovec: Dva bregova (15. 3. 1936, na Fari, Prevalje)
 10. Sokol Guštanj: Cvetko Golar : Vdova Rošlinka (15. 3. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 11. Sokol Žerjav: Janko Gregorc : Erika, opereta (4. in 5. 4. 1936, 18. 4. 1936, Žerjav)
 12. Sokol Guštanj: M. Grošelj: Dve Marički (19. 4. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 13. Osnovna šola Guštanj: M. Grošelj: Dve Marički (26. 4. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 14. Gasilska četa Črna: Golar: Dve nevesti (16. 5. 1936, 17. 5. 1936, župnijski skedenj, Črna)
 15. Gasilska četa Črna: A. T. Linhart: Županova Micka (23. in 24. 5. 1936, 21. 6. 1936, gasilski dom, Črna)
 16. Fantovski odsek Katoliško prosvetnega društva Guštanj: Naša kri (1. 6. 1936; 11. 6. 1936, Petračev vrt, Guštanj)
 17. Katoliško prosvetno društvo Črna: Moliere: Skopuh (20. 6. 1936, 21. 6. 1936, društvena  dvorana, Črna)
 18. Katoliško prosvetno društvo Guštanj: Črni križ pri Hrastovcu (19. 7. 1936, Petračev vrt, Guštanj)
 19. Vzajemnost Črna: L. Novak: Ljubosumnost (8. 9. 1936, Črna)
 20. Katoliško prosvetno društvo  Guštanj: Jalen: Dom (8. 9. 1936, Petračev vrt, Guštanj)
 21. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Moliere: Scapinove zvijače (13. 9. 1936, dvorana na Fari)
 22. Fantovski odsek Guštanj: Detektiv Megla (20. 9. 1936, Petračev vrt, Guštanj)
 23. Katoliško prosvetno društvo Črna: Kovačev študent (3. 10. 1036, Črna)
 24. Gasilska četa Guštanj: Skok v zakonski jarem (11. 10. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 25. Župni urad Prevalje: Tam daleč za  morjem (18. 10. 1936, Krištan na Fari)
 26. Katoliško društvo Črna: Kovačev študent (18. 10. 1936, Črna)
 27. Katoliško društvo Prevalje: Grunt (8. 11. 1936,  Prevalje)
 28. Sokol Žerjav: veseloigra Cerkvena miš (14. in 15. 11. 1936, telovadnica, Žerjav)                               
 29. Sokol Guštanj: Golar: Dve nevesti (22. 11. 1936, Sokolski dom, Guštanj)
 30. Podporno društvo za invalidno mladino Podpeca: Mlinar in njegova hči (28. in 29. 11. 1936       rudniška dvorana, Helena)                                           
 31. Sokol Prevalje: Miklavž prihaja (5. 12. 1936, gostilna Rozman, Prevalje)
 32. Katoliško društvo Črna: Anima (5. 12. 1936, društvena dvorana, Črna)
 33. Prosvetno društvo Prevalje: Poročnik v omari (6. 12. 1936, na Fari, Prevalj)
 34. Vzajemnost Črna: Trije vaški svetniki (26. in 27. 12. 1936, pri Knezu v Črni                         
 35. Gasilci Kotlje: Trije vaški svetniki (26. 12. 1936, Kotlje)

1937

 1. Gospodinjska nadaljevalna šola Guštanj: Jurček (28. 2. 1937, Sokolski dom, Guštanj)
 2. Katoliško prosvetno društvo Prevalje: Podrti križ (21. 3. 1937,  na Fari, Prevalje)
 3. Podporno društvo za šolsko mladino Podpeca: Jaka Stoka: Anarhist, burka (25. 4. 1937, dvorana v Heleni)
 4. Tujsko-prometno in olepševalno društvo Kotlje – Rimski vrelec: Bele vrtnice (2. 5. 1936, ?)
 5.  Kravna protituberkozna liga za Mežiško dolino v Črni: Skok v zakonski jarem (6. 5. 1937, šola v Mežici
 6. Marijina družba Prevalje: Afindra, zamorska deklica (24.10.1937, Krištan na Fari)

Leta 1937 so v Kotljah uprizorili originalno domačo Kmečko ovset. Prva uprizoritev je  bila  na lepo julijsko nedeljo leta  1937 na Štalekarjevem dvorišču. Pri njej so sodelovali sami Hotuljci; udeležili so se je celo zelo priletni pari, npr. Veček iz Podgore s svojo ženo in Nacesnik z Brdinj z ženo. Igro Kmečka ovset je napisal Ivan Kuhar, Prežihov brat. Režijo je spretno izpeljala učiteljica Vida Kuhar. Prireditev je uspela, saj so se šele pozno ponoči vračali dobro razpoloženi obiskovalci na svoje domove. Igro so  na splošno željo ponovili že čez osem dni, z njo pa so Hotuljci gostovali še isto leto na Lešah in na Remšniku.

Za obdobje od  1938 do 1940 ni na voljo zadostnega števila podatkov o gledališki beri v naši dolini. Vemo le za nekaj posameznih gledaliških uprizoritev.

Med letoma 1938 in 1939 so člani Vzajemnosti iz Mežice postavili na oder Cvetka Golarja Vdovo Rošlinko. Režiral je učitelj Vinko Möderndorfer, o uprizoritvi pa priča ohranjena fotografija, na kateri lahko spoznamo Franca Osojnika iz Podpece.

Okoli leta 1939 so na Šentanelu uprizorili Miklovo Zalo. Igro je prikazala gledališka skupina Katoliško prosvetnega društva Št. Danijel. Na fotografiji, ki jo prav tako hrani naš muzej, smo prepoznali župnika Antona Rataja in Miho Kumpreja, po domače Plodra. Za leto 1941 je ohranjenih več podatkov od januarja do 30. marca. Še zadnje dni marca 1941 je brstela v Mežiški dolini živahna gledališka dejavnost, druga svetovna vojna pa je povzročila, da je v njej utihnil tudi odrski utrip, saj se je bilo treba organizirati in si prizadevati za druge, veliko širše smisle in cilje.

1941

 1. Športni  katoliški  klub  Korotan: Dva para se ženita (6. 1. 1941, farovški skedenj, Črna)
 2. Katoliško prosvetno društvo Črna: Finžgar: Razvalina življenja (26. 1. 1941, župna dvorana, Črna)
 3. Slovensko katoliško izobraževalno društvo Podpeca v  Mežici: Nebesa na zemlji (26.1.1941, pri Toffu v Mežici
 4. Prosvetni odsek NSZ v Podpeci: Čigava je žena (16. 2. 1941, rudniška dvorana v Podpeci)
 5. Vzajemnost  Mežica: A. Bach: Drzni plavač (16. 2. 1941, pri Toffu v Mežici)
 6. Osnovna šola Št. Danijel: Jurček se uči česati, lutkovna igra (22. in 23. 2. 1941, pri Riflu, Št. Danijel)        
 7. Vzajemnost Leše: J. Jurčič – Anton Česen: Domen (2. 3. 194 in 9. 3. 1941, bivša šola, Leše)
 8. Sokol Prevalje: opereta Hmeljska princesa (9. 3. 1941, Sokolski dom, Prevalje)
 9. Katoliško prosvetno društvo Črna: Medved: Stari in mladi (15. in 16. 3., 25. 3. 1941, dvorana KPD, Črna)
 10. Sokol Mežica: Benedetti: Dva ducata rdečih rož (22. in 23. 3. 1941, pri Toffu, Mežica)
 11. Sokol Žerjav – Črna: Nušić: Sumljiva oseba (29.  in 30. 3. 1941, dvorana Žerjav)

Fotogalerija

Informacije

Avtor besedila

Mirko Osojnik

Kontaktne osebe

Miroslav Osojnik

Ključne besede

AMATERSKO GLEDALIŠČE, DRUŠTVA, kulturno-umetniška društva, prosvetna društva, Koroška, Mežiška dolina

Datum objave

30.12.2019 09:52

Zadnja sprememba

09.01.2020 09:14

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE

Organizacija

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam