skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Zemljevid  

Izbrani viri in literatura o Marjanu Rožiču in času njegovega županovanja

Podatke o dr. Marjanu Rožiču in njegovem delovanju lahko najdemo v pregledni knjigi zgodovine ljubljanskih županov (2004), v arhivskem gradivu, ki zadeva Mestno občino Ljubljana ter v časnikih Delo in Ljubljanski dnevnik in strokovnih revijah ter ustanovah, kjer je deloval. Mnogo raznovrstnih novic iz Ljubljane in slovenskih krajev je prinašala tudi Rodna gruda, revija za Slovence po svetu, zlasti v rubriki Po Sloveniji.  
 
Marjan Rožič je tudi sam napisal ali (so-)uredil nekatere publikacije in strokovne članke v raznih revijah, urejal je revijo Obrtnik, ki je začela izhajati leta 1971 (do 2015), pisal je tudi o turističnih problemih.
Dodali smo izbor člankov iz Dela in Ljubljanskega dnevnika ter revije Rodna gruda od konca julija 1978 do aprila 1982. 
 
Viri, literatura:
 
- Anžič, S., Hančič, D., Šenk, T.: Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje : 1504-2004 = Ljubljana city administration from the first mayor onwards : 1504-2004.
- Isti: Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors.
- časnika Delo, Ljubljanski dnevnik, revija Rodna gruda. 
 
Nekatere objave M. Rožiča: 
 
- Rožič, M.: O pluralizmu samoupravnih interesa. Beograd : Institut za političke studije fakulteta političkih nauka, 1980.
- Rožič, M.: Samoupravno sporazumevanje i društveno dogovaranje. Beograd : Klub samoupravljača Beograda : Radnički univerzitet "Đuro Salaj", 1973. 
- Kardelj, E.: O komuni. Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Beograd : Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije : Radnička štampa, 1981. (Gre za Kardeljeve govore in poročila s konferenc).
- Rožič, M.: Nekatera aktualna vprašanja razvoja in delovanja SZDL. V: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, let. 12, št. 4/5, 1975, str. 388-396
- V najbolj hudih časih je našel prave rešitve : (besede predsednika skupščine mesta Ljubljane ob poslovitvi Ljubljančanov od predsednika Tita pred skupščino SR Slovenije, 5. maja 1980) / Marjan Rožič. V: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, let. 17, št. 10/12, 1980, str. 1258-1261
- Rožič, M.: Izziv za poglobljeno idejno delovanje ZK. V: Delo, let. 24, št. 65, 19. 3. 1982, str. 3. (o zborniku, posvečenem Edvardu Kardelju, O komuni). 
 
Preberi več
Izbor člankov iz Dela, Ljubljanskega dnevnika in Rodne grude za obdobje 1978-1982:
 
1978:
 
- Kos, H.: Delegati o prihodnosti Ljubljane. V: Delo, let. 20, 28. 7. 1978, str. 10.
- Kos, H.: Že danes načrti za jutri. V: Delo, 28. 7. 1978, str. 8.
- J. H.: Zidava po načrtih. V: Delo, 1. 8. 1978,  str. 7. (o gradnji Cankarjevega doma)
- Mirkovič, P.: Še več ovinkov. V: Delo, 1. 8.1978, str. 8. (o podvozu na Erjavćevi cesti)
- M. K.: Drugi dom za stotnijo otrok. V: Delo, 1. 8.1978, str. 8. 
- Kos, H.: Mesto postaja varnejše. V: Delo, 16  8. 1978, str. 7. 
- MIK: Dohitel starejšega brata. V: Delo, 16  8. 1978, str. 7. (o dograditvi unionskega hotela Holiday Inn)
- Pred zapornico s potrpljenjem. V: Delo, 18  8. 1978,  str. 5. (o vižmarskem železniškem podvozu)
- M. D.: Promet po obvoznicah. V: Delo, 18  8. 1978,  str. 5.
- P. M.: Zapletene priprave za Celovško cesto. V: Delo, 18  8. 1978,  str. 5.
- M. K.: Magistrat v lepši obleki. V: Delo, 18  8. 1978, str. 5.
- G. P.: »Ljubljana 2000« v zamudi. V: Delo, 30. 8. 1978, str. 7.
- P. M.: Z deli na Celovški nadaljujejo. V: Delo, 30. 8. 1978, str. 7.
- N. Š.: Dirkališče za Rožnikom. V: Delo, 30. 8. 1978, str. 7.
- Kaučič, M.: V pripravah zamujajo. V: Delo, 31.8. 1978, str. 7. (dela na OŠ Toneta Čufarja)
- Mirkovič, P.: Prenovljeni Brnik nared. V: Delo, 1. 9. 1978, str. 1.
- Koren, M.: Grad kot sod brez dna. V: Delo, 5. 9. 1978, str. 7.
- Mirkovič, P.: Dela v Čopovi. V: Delo, 7. 9. 1978,  str. 7.
- P. M.: Gradnja mostu v Šentjakobu kasni. V: Delo, 7. 9. 1978, str. 7.
- P. M.: Na vrsti so križišča. V: Delo, 13. 9. 1978, str. 7.
- Pucelj, G.: Žulj, ki ga manjšamo. (Moščanska barakarska naselja). V: Delo, 20. 9. 1978, str. 7.
- Pukšič, J.: Kanali, voda in plin proti Fužinam. V: Delo, 20. 9. 1978, str. 7.
- Pukšič, J.: Nova Vodnikova cesta. V: Delo, 22. 9. 1978,  str. 7.
- Lapajne, N.: Mesto brez megle in pločevine (Leto 2000). V: Delo, 22. 9. 1978, str. 8.
- Pucelj, G.: Načrti po meri. (Nov prostorski plan). V: Delo, 26. 9. 1978, str. 7.
- Djerić, L.: Gosta mreža telefonov. (Novi telefonski priključki). V: Delo, 27. 9. 1978, str. 8.
- Mi. K.: Načrt Novih Poljan sprejet. V: Delo, 28. 9. 1978,  str. 8.
- Kaučič, M.: Zapora na Prešernovi bo trajala dva meseca. Delo, 3. 10. 1978, str. 10. 
- Djerić, L: Nove strehe za malčke. V: Delo, 5. 10. 1978, str. 10. (o novih vrtcih)
- M. T.: Pod Gradom bo pestro (novi prostori ŠKUC-a). V: Delo, 11. 10. 1978, str. 9. 
- Mi. K.: V združenih knjižnicah več branja. V: Delo, 19. 10. 1978, str. 10. 
- Kaučič, M.: Celovška kot danes - nikoli več. V: Delo, 24. 10. 1978, str. 12. 
- Kaučič, M.: Vrvež na cestnih gradbiščih. V: Delo, 26. 10. 1978, str. 12. 
- Kaučič, M.: Spremenjene ljubljanske Žale. V: Delo, 31. 10. 1978, str. 10. 
- Koren, M.: Odprli Evropo. V: Delo, 31. 10. 1978, str. 10. 
- L. Dj.: Kmalu cesta na Trati. V: Delo: 22. 11. 1978, str. 9.
- Kaučič, M.: Denar občanov zgradil vseh petdeset objektov. V: Delo, 22. 11. 1978, str. 9.
- Hojnik, Ž.: Bolj varno in hitreje skozi urejeno križišče (pri Delavskem domu). V: Delo, 27. 11. 1978, str. 5.
- Djerić, L.: Kmalu tri nove tržnice. V: Delo, 1. 12. 1978, str. 7. (o tržnicah v Mostah, Šiški in na Viču).
- Horvat, J.: Naš veliki kulturni dom raste. Odprta so vprašanja nastopov. V: Delo, 12. 12. 1978. 
- Jakopič, P.: Kulturni center Ivana Cankarja. Pomembna pridobitev za vso Slovenijo. V: Rodna gruda : revija za Slovence po svetu, let. 25 (1978), št. 1 (jan.), str. 27. 
- Jakopič, P.: Prenovljeni simbol Ljubljane. V: Rodna gruda, 1978, št. 3 (mar.), str. 27. 
 
1979:
 
- Pirš, J.: Kaj prinaša letošnji program cestnih del?  V: Ljubljanski dnevnik, let. 28, št. 2, 4. 1. 1979, str. 2. (dalje: Dnevnik).
- Ljubljana uresničuje projekt generacije. V: Dnevnik, 16. 1. 1979, str. 1, 3. 
- Mally, J.: Asfalt okrog Ljubljane pogojuje razvoj. V: Dnevnik, 18. 1. 1979, str. 9. 
- Železnik, N.: Sedem krajevnih skupnosti več. V: Dnevnik, 23. 1. 1979, str. 6. 
- Kladnik, D.: Grad Kodeljevo pa čaka. V: Dnevnik, 23. 1. 1979, str. 6. 
- Stanič, C.: Z Dolenjske na Tržaško po bližnjici. V: Dnevnik, 25. 1. 1979, str. 9. 
- Keršmanc, T.: Za bolj privlačno Ljubljano. V: Dnevnik, 27. 1. 1979, str. 6. 
- Vilfan, A.: Zelenice, ki zbližajo ljudi (Štepanjsko naselje). V: Dnevnik, 27. 1. 1979, str. 6. 
- Krapež, M.: Ljubljančani za ceste (10-letni program). V: Dnevnik, 31. 10. 1979, str. 6. 
 
1980:
 
- Gamze, M.: Obnovljena pročelja in novi lokali. V: Dnevnik, let 29, 15. 4. 1980, str. 6. ( o novih lokalih v stari Ljubljani).
- Matelić, S.: Vroča komunalna »juha« se ohlaja. V: Dnevnik, 16. 4. 1980, str. 6 (o znižanju komanalnih cen).
- Prometni nered na Prešernovi. V: Dnevnik, 16. 4. 1980, str. 6.
- Erman, R.: Sivi lasje zaradi obvoznice. Leto dni nove KS Dravlje. V: Dnevnik, 16. 4. 1980, str. 8. (o skrbeh stanovalcev soseske zaradi gradnje obvoznice, Kavadarske ceste, novih blokov ...).
- Vilfan, A.: Stara dama se pomlajuje. V: Dnevnik, 16. 4. 1980, str. 8 (o spreminjanju Ljubljane).
- Brečić, I.: Gnezdo asfalta sredi zelenja? (O nameravani gradnji asfaltne baze sredi gozdov na Brdu). V: Dnevnik, 20. 5. 1980, str. 6. 
 
1981: 
 
- Vilfan, A.: Enoten mestni program. V: Dnevnik, let. 30, 18. 9. 1981, str. 4. 
- Keršmanc, T., Matelić, S., Vilfan, A.: Pet občin je mesto. V: Dnevnik, 2. 10. 1981, str. 4 (o mestnem statutu).
- Gogala, R., Ule, M.: Iskanje nove podobe Ljubljane. V: Dnevnik, 17. 10. 1981, str. 4.
- Kladnik, D.: Vizija ali resničnost. Soseska Stara cerkev. V: Dnevnik, 22. 10. 1981, str. 4 (Zemeljska dela za sosesko v Spodnji Šiški so že začeli izvajati). 
- Ule, M.: Najlepše darilo za Dan republike. V: Dnevnik, 23. 11. 1981, str. 1.
- Drlje, S.: Glasovali smo zase. V: Dnevnik, 23. 11. 1981, str. 1.
- Kladnik, D.: Končno: ureditev Navja in Vodnikove domačije. V: Dnevnik, 8. 12. 1981, str. 5. 
- Dragoš, I.: Malo gospodarstvo ponuja veliko možnosti. V: Rodna gruda : revija za Slovence po svetu, let. 28, 1981, št. 8/9, str. 40-41 (nove stanovanjske soseske v občini Ljubljana Šiška).
- Večja pomoč obrti, ki je primanjkuje. Razvojni cilji malega gospodarstva v občini Ljubljana Bežigrad. V: Rodna gruda : revija za Slovence po svetu, št. 8/9, str. 42-43. 
 
1982: 
 
- Lipovšek, I.: Kdo pije, kdo plača? Nesolidnost in zamude pri gradnji objektov II. samoprispevka. V: Dnevnik, let. 31, 6. 1. 1982, str. 4. 
- Gogala, R.: Nad Igom in Ljubljanskim barjem (Pred gradnjo ljubljanskega športnega igrišča). V: Dnevnik, 6. 1. 1982, str. 5. 
- Onesnaženost zraka presegla kritično mejo. V: Dnevnik, 19. 1. 1982, str. 1, 16. 
- »Ljubljana 2000« ni utopija. V: Dnevnik, 19. 1. 1982, str. 5. 
- Ljubljana za soliden prevoz. O razvoju MPP. V: Dnevnik, 19. 1. 1982, str. 5. 
- Kladnik, D.: Še več za izboljšanje okolja v Ljubljani. V: Dnevnik, 20. 1. 1982, str. 4. 
- Kladnik, D.: Nov »pospešek« za Staro cerkev. V: Dnevnik, 2. 2. 1982, str. 4. 
- (si): Ali naj Ljubljana še raste? V: Dnevnik, 2. 2. 1982, str. 5. 
- Kladnik, D.: Kakšno središče mesta? V: Dnevnik, 5. 2. 
 
 
 
 
 
 

Fotogalerija

Lokacija

Prikaži lokacijo

Informacije

Kategorije

literatura

Avtor besedila

Gašper Hudolin

Spletni naslov

http://www.kamra.si

Ključne besede

KNJIŽNIČNO GRADIVO, ČASOPISI, SLOVENSKI ČASOPISI, BIBLIOGRAFIJA

Datum objave

03.12.2018 09:48

Zadnja sprememba

03.12.2018 10:19

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE

Organizacija

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam