skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Map  

Športno in glasbeno dogajanje v Stožicah

V Centru Stožice se razvijata množični in vrhunski šport. Celoten kompleks zajema nogometni stadion, večnamensko športno dvorano, kmalu pa bodo obiskovalcem na voljo tudi zunanja športna igrišča. Center Stožice, ki je sodobno zasnovan, so z več kot 22.000 obiskovalci odprli avgusta 2010, od takrat pa tam gostili že vrsto svetovno znanih športnih ekip in glasbenih izvajalcev. Tako je stoženski športni kompleks predstavljen na spletni strani javnega zavoda Šport Ljubljana. 

Prvi načrti o športnem centru so se pojavili že leta 1985, v Predlogih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, kjer je bilo zapisano:

»V naslednjem obdobju si bomo prizadevali doseči 2'6 kvadratna metra telesnokulturnih površin na prebivalca. Za gradnjo telesnokulturnih površin bomo namenili naslednja območja: v občini Ljubljana-Bežigrad RC Ježica (ob kopališču in športni dvorani), Centralni športni stadion (na desnem bregu Save v gramoznici) …«

Že med letoma 1980 in 1990 je samoupravna interesna skupnost, katere pravna naslednica je Mestna občina Ljubljana, načrtovala odkup zemljišč za gradnjo Dunajske ceste in Centra Stožice. V takrat veljavnih prostorskih aktih v Stožicah je bila predvidena gradnja nove povezovalne ceste, potrebne za dokončanje Fabianijevega obroča in gradnjo stadiona. Arhitekti Janez Koželj, Ilka Čerpes in Vlado Krajcar so v osemdesetih letih izdelali Mestni načrt s stadionom na lokaciji v Stožicah.

Read more

Pot od zasnove do izvedbe je bila precej dolgotrajna in mučna zaradi pravnih in finančnih zapletov ter iskanja zasebnih partnerjev, potrebno je bilo izbrati partnerja za trgovski del Centra Stožice.

Pred začetkom gradnje Centra Stožice leta 2009 so izbrani projektanti iz arhitekturnih birojev Sadar+Vuga in AKKA takole opisali načrtovani projekt:

»Športni park Stožice združuje nogometni stadion in večnamensko športno dvorano z velikim nakupovalnim središčem, ki ga prekriva krajina rekreacijskega parka. Športni park bo postal zaradi koncentracije različnih dejavnosti, športnih in zabavnih dogodkov, ki bodo ob dnevnih in večernih urah privabljali v park ljudi različnih generacij, eno izmed večjih žarišč urbanega življenja Ljubljane. Objekta športne dvorane in nogometnega stadiona, skupaj s stolpi BS 3, stavbe WTC in Smelta na zahodni strani ter gozdnega otoka na vzhodni strani tvorita grozd različnih struktur severovzhodnega vstopa v mesto …«

»V urbanistični podobi Ljubljane pomeni območje parka iztek povezave odprtega prostora, ki poteka iz mestnega središča prek parka Navje proti severovzhodnemu zaledju mesta. Zasnova športno-rekreacijskega parka v tem smislu ohranja zeleni koridor, ki povezuje območje prek severne obvozne ceste s hipodromom in reko Savo …« 

(Iz obrazložitve projektantov Športnega parka Stožice, Sadar+Vuga in AKKA)

Spodaj povzemamo časovni potek postopkov do odprtja stoženskega stadiona. 

Časovnica:

1997 – razpisan javni natečaj za projektno rešitev univerzitetne večnamenske športne dvorane v Stožicah in urbanistično rešitev širšega območja ob športni dvorani. Na natečaj se je prijavilo šest projektantskih skupin, prvo nagrado pa je strokovna komisija podelila projektantom biroja Sadar in Vuga z londonskim partnerjem KSS Sports and Leisure.

1999 – Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 14. 6. 1999 sprejel Predlog dogovora o sodelovanju in sovlaganju v gradnjo in delovanje Univerzitetne večnamenske športne dvorane v Ljubljani. Istega leta je ljubljanska županja Vika Potočnik ob uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na evropsko nogometno prvenstvo obljubila gradnjo novega reprezentančnega stadiona.

2001 – Županja MOL in tedanji direktor SCT d. d. Ivan Zidar sta podpisala kupoprodajno pogodbo, po kateri MOL kupi 163.439 m² zemljišč v Stožicah v skupni vrednosti 2'7 milijarde SIT (tj. ok. 14 milijonov evrov). Napovedano je bilo, da bodo kupljena zemljišča namenjena športno-rekreativnim in drugim dejavnostim, dokončanje novega stadiona pa je bilo predvideno za leto 2004. Nakup zemljišč je potrdil Mestni svet MOL. Za pridobitev navedenega zemljišča so nameravali uporabiti kupnino od prodaje delnic SKB.

2001 - 26. novembra 2001 je bil v Mestnem svetu MOL izglasovan in sprejet sklep o ustanovitvi gospodarske družbe Stadion. MOL je plačala ceno za zemljišče in ga prevzela od družbe SCT.

2003-2005 -  ustanovljen je bil Sklad za izgradnjo stadiona, v katerem naj bi zbrali 900 milijonov SIT prostovoljnih prispevkov za izgradnjo stadiona. Mestni svet MOL je na sejah decembra 2003 in januarja 2004 sklenil, da občina potrebuje nogometni stadion, zgrajen po standardih in Tehničnih priporočilih FIFE in UEFE. Takšno gradnjo lahko zagotovi na lokaciji Bežigrad ali Stožice. Vendar niso zbrali dovolj finančnih sredstev, zato so morali denar vračati, preostalo pa so namenili za razvoj športa v Ljubljani. V tem času so se odločili, da bodo raje obnovili Centralni bežigrajski stadion. Vendar je UEFA ob pregledu nogometnih stadionov v Sloveniji ocenila, da bežigrajski stadion ne ustreza standardom.

2005-2008 – Nadzorni odbor MOL je sklenil, da je bil nakup zemljišča v Stožicah negospodaren, ukinjena je bila družba Stadion. Zemljišča so bila vrnjena denacionalizacijskim upravičencem. Projekt gradnje športno prireditvenega centra je bil umeščen v Resolucijo o nacionalno razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. Projekt se je imenoval Športno-poslovni park Leona Štuklja, zamišljen je bil kot pokrit dvoranski kompleks za sejemsko, kongresno in športno-rekreativno dejavnost, nepokrit del kompleksa bi prav tako služil sejemski in športno-rekreativni dejavnosti, nudili bi tudi nastanitvene zmogljivosti. Park bi se nahajal za stoženskim hipodromom. Ljubljanski župan ni podprl tega predloga.

Cilj, ki si ga je Zoran Janković zadal v prvem mandatu županovanja, je bila zgraditev novega stadiona in večnamenske športne dvorane v Stožicah do leta 2008. Leta 2008 so pripravili Občinski podrobni prostorski načrt lokacijskega načrta (OPPN). MOL je morala znova kupiti parcele na zemljišču, namenjenem za gradnjo Športnega parka Stožice.

2007 – Sprejet je bil akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta gradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane in spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo. Za vse nadaljnje postopke je Mestni svet MOL pooblastil župana. Tega leta je bila sklenjena pogodba o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva. Objavili so razpis za iskanje zasebnih partnerjev.  

2008 – izbor zasebnega partnerja v projektu: Gradis skupina G, d. d., ustanovitev družbe Grep, d. o. o. z družbenikoma Gradis skupino G in Energoplanom; podpis pogodbe za gradnjo Športnega parka Stožice 28. 3. 2008, pridobitev bančnih garancij. Imenovan je bil projektni svet, sprejet je bil prostorski načrt, ki je predvideval sanacijo in reaktivacijo degradiranega industrijskega območja opuščene gramoznice. OPPN so izdelali v Ljubljanskem urbanističnem zavodu.

2008 – Imenovana je projektna skupina, izdana so bila gradbena dovoljenja za sanacijo gramoznice in odstranitev obstoječih objektov in preoblikovanje reliefa. Imenovali so programske komisije in trgovskega partnerja v projektu (Delta Real Estate).

2009 – Izdani delno in dopolnilno gradbeno dovoljenje za gradnjo Športnega parka Stožice. Izvajanje gradbenih del. Prekinjena pogodba z Delta Real Estate, izbran novi trgovski partner Supernova holding; Gradnja centra Stožice ni minila brez zapletov, o celotnem projektu je bilo veliko medijskih objav.

2010 – sprejet Program upravljanja dvorane in stadiona v centru Stožice, sklenjene prve najemne pogodbe za trgovsko središče. 9. maja 2010 je bil za javnost organiziran dan odprtih vrat, ko si je gradbišče stadiona ogledalo skoraj 30.000 ljudi. Odprtje Stadiona je bilo 11. 8. 2010: na ta dan sta se pomerili slovenska in avstralska nogometna reprezentanca. Zmagali so slovenski nogometaši. Prvi koncert v Stožicah se je odvil 18. junija 2011, ko je nastopila Siddharta

Glasilo kanadskih Slovencev je v poletni številki leta 2010 takole poročalo o stoženskem Stadionu:

»Štadion Stožice - Slovenska prestolnica je po desetletjih obljub in neizpolnjenih želja končno dočakala dva nova športna objekta, ki sta del Športnega parka Stožice: športno dvorano z 12.480 sedeži in stadion s kapaciteto 16.038 za nogomet oziroma 23.000 za koncert. Dvorana je bila odprta 10. avgusta, stadion pa 11. avgusta letos. Odprtje tega projekta je predhodno spremljalo vrsto problemov, od finančnih, do ugibanja, če bo objekt na čas dobil uporabno dovoljenje, pa do namere podizvajalcev, da s tovornjaki blokirajo štadion, če jim izvajalec ne bo plačal za opravljeno delo.«

Viri:

- Bon, M. et al.: Stožice : prvih 25 let. Ljubljana : Grep : Javni zavod Šport, 2013.
- Glasilo kanadskih Slovencev = The Voice of Canadian Slovenians. Leto 14, št. 4, julij/avgust 2010, str. 33.
- https://www.sport-ljubljana.si/Center_stozice/

Photo gallery

Location

Show location

Information

Author of the digital collection

Gašper Hudolin

Keywords

ŠPORT, ŠPORTNA TEKMOVANJA, športne dvorane, ŠPORTNI OBJEKTI, DOMOZNANSTVO, Bežigrad, Ljubljana, 21. stol.

Published

28.12.2020 09:30

Modified

23.12.2020 20:24

Filtering options

Search

Content type

CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES

Organisation

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam